Neurocutaneous Syndromes

Neurokutana syndrom

Svensk definition

En grupp sjukdomstillstånd kännetecknade av ektodermbaserade missbildningar och tumörvävnadsväxt i huden, nervsystemet och andra organ.

Engelsk definition

A group of disorders characterized by ectodermal-based malformations and neoplastic growths in the skin, nervous system, and other organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurocutaneous Syndrome Syndrome, Neurocutaneous Syndromes, Neurocutaneous Phacomatosis Phakomatosis Neurocutaneous Disorders Neurocutaneous Disorder Phacomatoses Neuroectodermal Dysplasia Syndromes Neuroectodermal Dysplasia Syndrome Syndrome, Neuroectodermal Dysplasia Syndromes, Neuroectodermal Dysplasia Phakomatoses