Nevus, Sebaceous of Jadassohn

Jadassohn sebaceous nevus syndrom

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av förändringar i ansiktet, på huvudet eller i nacken, bestående av medfödda, hypoplastiska missbildningar i hudenstrukturen och som med tiden genomgår verrucös hyperplasi. Dessutom är det förknippat med nervsymtom, skelett-, syn-, urogenitala och hjärt-kärlavvikelser.

Engelsk definition

A syndrome characterized by lesions occurring on the face, scalp, or neck which consist of congenital hypoplastic malformations of cutaneous structures and which over time undergo verrucous hyperplasia. Additionally it is associated with neurological symptoms and skeletal, ophthalmological, urogenital, and cardiovascular abnormalities.

Svenska synonymer

Feuerstein-Mims syndrom Schimmelpenning-Feurstein-Mims syndrom Schimmelpennings syndrom Verruköst nevus

Engelska synonymer

Linear Sebaceous Nevus Syndrome Nevus Sebaceus of Jadassohn Jadassohn Nevus Sebaceus Sebaceous Nevus of Jadassohn Jadassohn Sebaceous Nevus Sebaceous Nevus Syndrome, Linear Jadassohn Nevus Phakomatosis Nevus Phakomatosis, Jadassohn Phakomatosis, Jadassohn Nevus Nevus, Linear Sebaceous Linear Sebaceous Nevus Sebaceous Nevus, Linear Linear Verrucous Epidermal Nevus Verrucous Epidermal Nevus Epidermal Nevus, Verrucous Nevus, Verrucous Epidermal Verrucous Nevus Nevus, Verrucous Inflammatory Linear Verrucose Epidermal Nevus Inflammatory Linear Verrucous Epidermal Naevus Organoid Nevus Phakomatosis Nevus Phakomatoses, Organoid Nevus Phakomatosis, Organoid Organoid Nevus Phakomatoses Phakomatoses, Organoid Nevus Phakomatosis, Organoid Nevus Schimmelpenning Syndrome Syndrome, Schimmelpenning Schimmelpenning-Feuerstein-Mims Syndrome Schimmelpenning Feuerstein Mims Syndrome Syndrome, Schimmelpenning-Feuerstein-Mims Feuerstein-Mims Syndrome Feuerstein Mims Syndrome Syndrome, Feuerstein-Mims