Glycated Hemoglobin A

Glykerat hemoglobin A

Svensk definition

Underordnade hemoglobinkomponenter av humana röda blodkroppar, benämnda A1a, A1b och A1c. Hemoglobin A1c är viktigast, då dess sockerdel består av glukos med kovalent bindning till betakedjans yttersta aminosyra. Eftersom normala glykohemoglobinkoncentrationer är oberoende av iakttagna blodsockervariationer under en tre-fyraveckorsperiod, så är koncentrationen av glykosylerat hemoglobin en pålitligare indikator för den genomsnittliga blodsockerhalten över en längre period.

Engelsk definition

Products of non-enzymatic reactions between GLUCOSE and HEMOGLOBIN A, occurring as a minor fraction of the hemoglobin components of human erythrocytes. Hemoglobin A1c is hemoglobin A with glucose covalently bound to the terminal VALINE of the beta chain. Glycated hemoglobin A is used as an index of the average blood sugar level over a lifetime of erythrocytes.

Svenska synonymer

HbA1 HbA1c Glykosylerat hemoglobin A Glykosylerat hemoglobin Glykerat hemoglobin A1a-2 Glykosylerat hemoglobin A1a-1 Glykosylerat A1b hemoglobin Glykerat hemoglobin A1c

Engelska synonymer

Hemoglobin A, Glycated Hb A1a+b Hb A1c HbA1 Glycosylated Hemoglobin A Hemoglobin A, Glycosylated Hb A1 Glycohemoglobin A Hemoglobin A(1) Hb A1a-2 Hemoglobin, Glycated A1a-2 A1a-2 Hemoglobin, Glycated Glycated A1a-2 Hemoglobin Hemoglobin, Glycated A1a 2 Hemoglobin, Glycosylated A1a-1 A1a-1 Hemoglobin, Glycosylated Glycosylated A1a-1 Hemoglobin Hemoglobin, Glycosylated A1a 1 Hb A1a-1 Hemoglobin, Glycated A1b A1b Hemoglobin, Glycated Glycated A1b Hemoglobin Hb A1b Hemoglobin, Glycosylated A1b A1b Hemoglobin, Glycosylated Glycosylated A1b Hemoglobin Glycated Hemoglobin A1c Hemoglobin A1c, Glycated Glycosylated Hemoglobin A1c Hemoglobin A1c, Glycosylated Glycated Hemoglobins Hemoglobins, Glycated Hemoglobin, Glycosylated Glycosylated Hemoglobin Glycated Hemoglobin Hemoglobin, Glycated