Glycation End Products, Advanced

Avancerade glykerade slutprodukter

Svensk definition

Ämnen som erhålls genom icke-enzymatisk reaktion in vivo mellan glukos och proteiner och som uppvisar en gulbrun färg och förmåga att delta i protein-proteinkorslänkning. Dessa ämnen ingår i biologiska processer förknippade med proteinomsättningen, och man tror att för stor ansamling av dem bidrar till kroniska komplikationer till diabetes mellitus.

Engelsk definition

A heterogeneous group of compounds derived from rearrangements, oxidation, and cross-linking reactions that follow from non-enzymatic glycation of amino groups in proteins. They are also known as Maillard products. Their accumulation in vivo accelerates under hyperglycemic, oxidative, or inflammatory conditions. Heat also accelerates the formation of advanced glycation end products (AGEs) such seen with the browning of food during cooking under or over high heat.

Svenska synonymer

Avancerade glykolyserade slutprodukter Maillardprodukter Maillardreaktionprodukter

Engelska synonymer

Advanced Glycosylation End Product Advanced Maillard Reaction End Product Maillard Product Product, Maillard Maillard Reaction End Product Maillard Reaction Product Product, Maillard Reaction Reaction Product, Maillard Advanced Glycation End Product Maillard Products Products, Maillard Maillard Reaction End Products Maillard Reaction Products Products, Maillard Reaction Reaction Products, Maillard Advanced Maillard Reaction End Products Glycation Endproducts, Advanced Endproducts, Advanced Glycation Advanced Glycation Endproducts Advanced Glycosylation Endproducts Endproducts, Advanced Glycosylation Glycosylation Endproducts, Advanced Advanced Glycation End Products Advanced Glycosylation End Products Glycosylation End Products, Advanced Advanced Glycation Endproduct Endproduct, Advanced Glycation Glycation Endproduct, Advanced