Fragile X Syndrome

Fragil X-syndrom

Svensk definition

Ett tillstånd som genotypiskt kännetecknas av mutation i den yttre änden av X-kromosomens långa arm (vid genpositionerna FRAXA eller FRAXE) och fenotypiskt av utvecklingsstörning, hyperaktivitet, krampanfall, språksvårigheter och förstorade öron, stort huvud (hög och bred panna) och förstorade testiklar. Utvecklingsstörning förekommer hos alla män och hälften av alla kvinnor med fullständig FRAXA-mutation.

Engelsk definition

A condition characterized genotypically by mutation of the distal end of the long arm of the X chromosome (at gene loci FRAXA or FRAXE) and phenotypically by cognitive impairment, hyperactivity, SEIZURES, language delay, and enlargement of the ears, head, and testes. INTELLECTUAL DISABILITY occurs in nearly all males and roughly 50% of females with the full mutation of FRAXA. (From Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p226)

Svenska synonymer

Fraxa-syndrom

Engelska synonymer

Fragile X Syndromes Syndrome, Fragile X Syndromes, Fragile X Marker X Syndrome Marker X Syndromes Syndrome, Marker X Syndromes, Marker X Mental Retardation, X-Linked, Associated With Marxq28 X-Linked Mental Retardation and Macroorchidism X Linked Mental Retardation and Macroorchidism Fragile X Mental Retardation Syndrome Martin-Bell Syndrome Martin Bell Syndrome Syndrome, Martin-Bell Fra(X) Syndrome FRAXE Syndrome FRAXE Syndromes Syndrome, FRAXE Syndromes, FRAXE Mental Retardation, X-Linked, Associated With Fragile Site Fraxe Fragile X-F Mental Retardation Syndrome Mar (X) Syndrome FRAXA Syndrome FRAXA Syndromes Syndrome, FRAXA Syndromes, FRAXA