Factor XIII Deficiency

Faktor XIII-brist

Svensk definition

Brist på blodkoagulationsfaktor XIII eller fibrinstabiliseringsfaktor (FSF) som hindrar blodlevring och ger upphov till blödningsbenägenhet.

Engelsk definition

A deficiency of blood coagulation FACTOR XIII or fibrin stabilizing factor (FSF) that prevents blood clot formation and results in a clinical hemorrhagic diathesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency, Factor Thirteen Deficiencies, Factor Thirteen Factor Thirteen Deficiencies Factor Thirteen Deficiency Deficiency, Factor XIII Deficiencies, Factor XIII Factor XIII Deficiencies Deficiency, Factor 13 Deficiencies, Factor 13 Factor 13 Deficiencies Factor 13 Deficiency