Factor XIIIa

Faktor XIIIa

Svensk definition

Den aktiverade formen av faktor XIII, ett transglutaminas, som stabiliserar bildandet av den fibrinpolymer (blodkrusta) som utgör slutskedet i koagulationskaskaden.

Engelsk definition

Activated form of FACTOR XIII, a transglutaminase, which stabilizes the formation of the fibrin polymer (clot) culminating the blood coagulation cascade.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibrinoligase Blood Coagulation Factor XIII, Activated Factor XIII, Activated Activated Factor XIII Factor 13A Factor Thirteen A Plasma Transglutaminase Transglutaminase, Plasma