Acyltransferases

Acyltransferaser

Svensk definition

Enzymer i transferasklassen som katalyserar överföringen av en acylgrupp från en kemisk förening (givare) till en annan (acceptor). EC 2.3.

Engelsk definition

Enzymes from the transferase class that catalyze the transfer of acyl groups from donor to acceptor, forming either esters or amides. (From Enzyme Nomenclature 1992) EC 2.3.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acyltransferase