Carnitine Acyltransferases

Karnitinacyltransferaser

Svensk definition

Acetyltransferaser i den inre mitokondriehinnan som katalyserar den reversibla överföringen av acylgrupper från acyl-CoA till L-karnitin och därmed förmedlar transporten av aktiverade fettsyror genom det membranet. EC 2.3.1.

Engelsk definition

Acyltransferases in the inner mitochondrial membrane that catalyze the reversible transfer of acyl groups from acyl-CoA to L-carnitine and thereby mediate the transport of activated fatty acids through that membrane. EC 2.3.1.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acyltransferases, Carnitine Acylcarnitine Translocase Translocase, Acylcarnitine Carnitine Translocase Translocase, Carnitine Carnitine-Acylcarnitine Translocase Carnitine Acylcarnitine Translocase Translocase, Carnitine-Acylcarnitine Carnitine-Acetylcarnitine Translocase Carnitine Acetylcarnitine Translocase Translocase, Carnitine-Acetylcarnitine