Factor XIII

Faktor XIII

Svensk definition

Ett fibrinstabiliserande plasmaenzym (i gruppen transglutaminaser) som aktiveras av trombin och kalcium till att bilda faktor XIIIa. Det har en viktig, stabiliserande roll vid bildandet av den fibrinpolymer (blodkrusta) som utgör ändledet i hela koagulationsprocessen.

Engelsk definition

A fibrin-stabilizing plasma enzyme (TRANSGLUTAMINASES) that is activated by THROMBIN and CALCIUM to form FACTOR XIIIA. It is important for stabilizing the formation of the fibrin polymer (clot) which culminates the coagulation cascade.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Thirteen Coagulation Factor XIII Factor XIII, Coagulation XIII, Coagulation Factor Factor XIII Transamidase Transamidase, Factor XIII Fibrinase Laki Lorand Factor Laki-Lorand Factor Blood Coagulation Factor XIII Factor 13 Fibrin Stabilizing Factor Stabilizing Factor, Fibrin