Calcium

Kalcium

Svensk definition

Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.

Engelsk definition

A basic element found in nearly all tissues. It is a member of the alkaline earth family of metals with the atomic symbol Ca, atomic number 20, and atomic weight 40. Calcium is the most abundant mineral in the body and combines with phosphorus to form calcium phosphate in the bones and teeth. It is essential for the normal functioning of nerves and muscles and plays a role in blood coagulation (as factor IV) and in many enzymatic processes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blood Coagulation Factor IV Coagulation Factor IV Factor IV, Coagulation Calcium-40 Calcium 40 Factor IV