Dwarfism

Kortvuxenhet

Svensk definition

Ett genetiskt eller patologiskt tillstånd som kännetecknas av kortvuxenhet och underdimensionerad kropp. Onormal skelettillväxt resulterar vanligtvis i en vuxen som är långt under medellängd.

Engelsk definition

A genetic or pathological condition that is characterized by short stature and undersize. Abnormal skeletal growth usually results in an adult who is significantly below the average height.

Svenska synonymer

Dvärgväxt Nanism

Engelska synonymer

Nanism