Diabetes Insipidus

Diabetes insipidus

Svensk definition

Ämnesomsättningsrubbning beroende på störningar i produktionen eller frisättandet av vasopressin. Typiskt för sjukdomstillståndet är utsöndring av stora mängder lätt urin och ständig törst.

Engelsk definition

A disease that is characterized by frequent urination, excretion of large amounts of dilute URINE, and excessive THIRST. Etiologies of diabetes insipidus include deficiency of antidiuretic hormone (also known as ADH or VASOPRESSIN) secreted by the NEUROHYPOPHYSIS, impaired KIDNEY response to ADH, and impaired hypothalamic regulation of thirst.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.