Death Certificates

Dödsattester

Svensk definition

Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.

Engelsk definition

Official records of individual deaths including the cause of death certified by a physician, and any other required identifying information.

Svenska synonymer

Dödförklaring Dödsbevis Dödregister

Engelska synonymer

Certificate, Death Certificates, Death Death Certificate Death Records Death Record Record, Death Records, Death