Carotenoids

Karotenoider

Svensk definition

Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.

Engelsk definition

The general name for a group of fat-soluble pigments found in green, yellow, and leafy vegetables, and yellow fruits. They are aliphatic hydrocarbons containing 4 terpene subunits.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carotenoid Tetraterpenes Tetraterpene Derivatives Derivatives, Tetraterpene Carotenes Carotene