Cyclohexanes

Cyklohexaner

Svensk definition

En grupp cykliska, alifatiska kolväten med generell formel R-C6H11.

Engelsk definition

Six-carbon alicyclic hydrocarbons.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.