Hydrocarbons, Acyclic

Acykliska kolväten

Svensk definition

Organiska föreningar av uteslutande kol och väte, där det inte finns några kol-kolbindningar som ger ringstruktur.

Engelsk definition

Organic compounds composed exclusively of carbon and hydrogen where no carbon atoms join to form a ring structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acyclic Hydrocarbons