Polyenes

Polyener

Svensk definition

Kolväten med fler än en dubbelbindning. De är en reducerad form av polyacetylener.

Engelsk definition

Hydrocarbons with more than one double bond. They are a reduced form of POLYYNES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cumulenes