Birth Certificates

Födelseattester

Svensk definition

Anmälningar till skattemyndigheten (folkbokföringen) i samband med barns födelse, med angivande av bl a födelsedatum, hemort osv.

Engelsk definition

Official certifications by a physician recording the individual's birth date, place of birth, parentage and other required identifying data which are filed with the local registrar of vital statistics.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Birth Certificate Certificate, Birth Certificates, Birth Birth Records Birth Record Record, Birth Records, Birth