Healthcare Failure Mode and Effect Analysis

Feleffektsanalys inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Riskbedömningsverktyg för att identifiera potentiella risker och deras effekt i en hälso- och sjukvårdsmiljö.

Engelsk definition

Prospective risk assessment tool aimed at identifying potential risks and their impact in healthcare settings.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

HFMEA Failure Mode and Effect Analysis, Healthcare Failure Mode and Effect Analysis