Pathology, Molecular

Molekylär patologi

Svensk definition

Ett underspecialitet inom patologin som studerar molekylära mekanismer (t ex mutation) som ligger till grund för olika sjukdomar.

Engelsk definition

A subspecialty of pathology concerned with the molecular basis (e.g., mutations) of various diseases.

Svenska synonymer

Diagnostisk molekylär patologi Molekulär diagnostik

Engelska synonymer

Molecular Pathologies Molecular Pathology Pathologies, Molecular Diagnostic Molecular Pathology Diagnostic Molecular Pathologies Molecular Pathologies, Diagnostic Molecular Pathology, Diagnostic Pathologies, Diagnostic Molecular Pathology, Diagnostic Molecular Molecular Diagnostics Diagnostic, Molecular Diagnostics, Molecular Molecular Diagnostic