Pathology

Patologi

Svensk definition

Specialitet, läran om sjukdomsutveckling och sjukdomsorsaker. Använder förändringar i celler eller vävnander som utgångspunkt att studera sjukdomsprocesser .

Engelsk definition

A specialty concerned with the nature and cause of disease as expressed by changes in cellular or tissue structure and function caused by the disease process.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pathologies