Disclosure

Avslöjande

Svensk definition

Yppande av information, muntligen eller skriftligen.

Engelsk definition

Revealing of information, by oral or written communication.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Information Disclosure Disclosure, Information Financial Disclosure Disclosure, Financial Disclosures, Financial Financial Disclosures