Truth Disclosure

Sanningens avslöjande

Svensk definition

Sanningsenligt delgivande av information, i synnerhet när informationen som ges förväntas vara psykologisk smärtsam ("dåliga nyheter") för mottagaren (t.ex. att berätta för en patient eller en patients familj om patientens diagnos eller prognos) eller generande för berättaren (t.ex. tillkännagivande av behandlingsfel).

Engelsk definition

Truthful revelation of information, specifically when the information disclosed is likely to be psychologically painful ("bad news") to the recipient (e.g., revelation to a patient or a patient's family of the patient's DIAGNOSIS or PROGNOSIS) or embarrassing to the teller (e.g., revelation of medical errors).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disclosures, Truth Truth Disclosures Disclosure, Truth Disclosure, Error Disclosures, Error Error Disclosure Error Disclosures