Confidentiality

Tystnadsplikt

Svensk definition

Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd.

Engelsk definition

The privacy of information and its protection against unauthorized disclosure.

Svenska synonymer

Förtrolighet Konfidentiell information Sekretess Tystnadsbelagd information Förtroligt samtal

Engelska synonymer

Secrecy Privileged Communication Communication, Privileged Communications, Privileged Privileged Communications Confidential Information Information, Confidential Privacy of Patient Data Data Privacy, Patient Patient Data Privacy Privacy, Patient Data