Glasgow Outcome Scale

Glasgow Outcome Scale

Svensk definition

En skala för klassificering av behandlingsresultat efter svår, traumatisk hjärnskada, baserad på social funktionsnivå.

Engelsk definition

A scale that assesses the outcome of serious craniocerebral injuries, based on the level of regained social functioning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Outcome Scale, Glasgow Scale, Glasgow Outcome