Brachial Plexus Neuropathies

Brakialplexusneuropatier

Svensk definition

Sjukdomar i cervikal- och övre bröstryggrötterna, nervstammarna, nervsträngarna och de perifera nervkomponenterna tillhörande armnervnätet. Kliniska symtom omfattar smärta, parestesi, muskelsvaghet oc h nedsatt känsel (hypestesi) i armen. Dessa tillstånd kan bero på trauma (inkl. förlossningsskador), toraxapertursyndrom, tumörer, nervinflammation, strålningsterapi m m.

Engelsk definition

Diseases of the cervical (and first thoracic) roots, nerve trunks, cords, and peripheral nerve components of the BRACHIAL PLEXUS. Clinical manifestations include regional pain, PARESTHESIA; MUSCLE WEAKNESS, and decreased sensation (HYPESTHESIA) in the upper extremity. These disorders may be associated with trauma (including BIRTH INJURIES); THORACIC OUTLET SYNDROME; NEOPLASMS; NEURITIS; RADIOTHERAPY; and other conditions. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1351-2)

Svenska synonymer

Brakialplexusparalys Erb-Duchennes paralys Klumpkes pares Erbs pares

Engelska synonymer

Brachial Plexus Neuropathy Neuropathies, Brachial Plexus Neuropathy, Brachial Plexus Plexus Neuropathies, Brachial Plexus Neuropathy, Brachial Brachial Plexus Disorders Brachial Plexus Disorder Plexus Disorder, Brachial Plexus Disorders, Brachial Brachial Plexopathy Plexopathies, Brachial Plexopathy, Brachial Brachial Plexus Diseases Brachial Plexus Disease Plexus Disease, Brachial Plexus Diseases, Brachial Klumpke Paralysis Paralysis, Klumpke Paralysis of the Lower Brachial Plexus Lower Brachial Plexus Palsy Dejerine-Klumpke Palsy Dejerine Klumpke Palsy Palsy, Dejerine-Klumpke Klumpke's Palsy Klumpke Palsy Klumpkes Palsy Palsy, Klumpke's Upper Brachial Plexus Neuropathy Lower Brachial Plexus Neuropathy Middle Brachial Plexus Neuropathy Erb Paralysis Erb Paralyses Paralyses, Erb Paralysis, Erb Erb-Duchenne Paralysis Erb Duchenne Paralysis Erb-Duchenne Paralyses Paralyses, Erb-Duchenne Paralysis, Erb-Duchenne Erb's Palsy Erb Palsy Erb's Palsies Erbs Palsy Palsies, Erb's Palsy, Erb's