Area Under Curve

Yta under kurvan

Svensk definition

Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.

Engelsk definition

A statistical means of summarizing information from a series of measurements on one individual. It is frequently used in clinical pharmacology where the AUC from serum levels can be interpreted as the total uptake of whatever has been administered. As a plot of the concentration of a drug against time, after a single dose of medicine, producing a standard shape curve, it is a means of comparing the bioavailability of the same drug made by different companies. (From Winslade, Dictionary of Clinical Research, 1992)

Svenska synonymer

AUC

Engelska synonymer

Area Under Curves Curve, Area Under Curves, Area Under Under Curve, Area Under Curves, Area AUC