Muscarinic Agonists

Muskarinstimulerare

Svensk definition

Preparat som binds till och aktiverar kolinerga receptorer (muskarinreceptorer). Muskarinstimulerare används mest för att öka spänningen i den glatta muskulaturen, särskilt i mag-tarmkanalen, urinblåsan och ögat. De kan även användas för att sänka hjärtfrekvensen.

Engelsk definition

Drugs that bind to and activate muscarinic cholinergic receptors (RECEPTORS, MUSCARINIC). Muscarinic agonists are most commonly used when it is desirable to increase smooth muscle tone, especially in the GI tract, urinary bladder and the eye. They may also be used to reduce heart rate.

Svenska synonymer

Muskarinagonister

Engelska synonymer

Agonists, Muscarinic Muscarinic Agonist Agonist, Muscarinic Cholinergic Muscarinic Agonists Agonists, Cholinergic Muscarinic Muscarinic Agonists, Cholinergic Cholinergic Agonist, Muscarinic Agonist, Muscarinic Cholinergic Muscarinic Cholinergic Agonist Cholinergic Agonists, Muscarinic Agonists, Muscarinic Cholinergic Muscarinic Cholinergic Agonists