Cholinergic Agonists

Kolinerga stimulerare

Svensk definition

Medel som binder till och aktiverar kolinerga receptorer. Syn. kolinerga agonister.

Engelsk definition

Drugs that bind to and activate cholinergic receptors.

Svenska synonymer

Kolinerga agonister Kolinergika

Engelska synonymer

Agonists, Cholinergic Cholinergic Agonist Agonist, Cholinergic Acetylcholine Agonist Agonist, Acetylcholine Acetylcholine Agonists Agonists, Acetylcholine