Cholinergic Antagonists

Kolinerga blockerare

Svensk definition

Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister.

Svenska synonymer

Antikolinergika Kolinerga antagonister Antikolinerga medel

Engelska synonymer

Antagonists, Cholinergic Cholinergic Receptor Antagonist Antagonist, Cholinergic Receptor Receptor Antagonist, Cholinergic Cholinergic-Blocking Agent Agent, Cholinergic-Blocking Cholinergic Blocking Agent Cholinolytic Cholinolytics Acetylcholine Antagonist Antagonist, Acetylcholine Cholinergic Antagonist Antagonist, Cholinergic Cholinergic Receptor Antagonists Antagonists, Cholinergic Receptor Receptor Antagonists, Cholinergic Cholinergic-Blocking Agents Agents, Cholinergic-Blocking Cholinergic Blocking Agents Acetylcholine Antagonists Antagonists, Acetylcholine Anticholinergic Agents Agents, Anticholinergic Anticholinergic Agent Agent, Anticholinergic Anticholinergics Anti-Cholinergics Anti Cholinergics Anti-Cholinergic Anti Cholinergic Anticholinergic