Baroreflex

Baroreflex

Svensk definition

Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Ökat blodtryck aktiverar baroreceptorer i kärlväggarna, och på dessa signaler svarar det centrala nervsystemet med att reducera det sympatiskt reglerade blodflödet genom att minska det perifera kärlmotståndet och hjärtfrekvensen. Eftersom baroreceptorerna är konstant aktiva kan baroreflexen snabbt kompensera för ändringar i blodtrycket.

Engelsk definition

A response by the BARORECEPTORS to increased BLOOD PRESSURE. Increased pressure stretches BLOOD VESSELS which activates the baroreceptors in the vessel walls. The net response of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM is a reduction of central sympathetic outflow. This reduces blood pressure both by decreasing peripheral VASCULAR RESISTANCE and by lowering CARDIAC OUTPUT. Because the baroreceptors are tonically active, the baroreflex can compensate rapidly for both increases and decreases in blood pressure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Baroreceptor Reflexes Reflexes, Baroreceptor Baroreflexes Baroreceptor Reflex Reflex, Baroreceptor