Cardiac Output

Hjärtminutvolym

Svensk definition

Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).

Engelsk definition

The volume of BLOOD passing through the HEART per unit of time. It is usually expressed as liters (volume) per minute so as not to be confused with STROKE VOLUME (volume per beat).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cardiac Outputs Output, Cardiac Outputs, Cardiac