Pressoreceptors

Tryckreceptorer

Svensk definition

Tryckreceptorer lokaliserade i kärlsystemet, huvudsakligen i aortan och karotissinus som känner av sträckningen i kärlväggen.

Engelsk definition

Receptors in the vascular system, particularly the aorta and carotid sinus, which are sensitive to stretch of the vessel walls.

Svenska synonymer

Pressoreceptorer

Engelska synonymer

Pressoreceptor Stretch Receptors, Vascular Receptor, Vascular Stretch Receptors, Vascular Stretch Stretch Receptor, Vascular Vascular Stretch Receptor Vascular Stretch Receptors Stretch Receptors, Arterial Arterial Stretch Receptor Arterial Stretch Receptors Receptor, Arterial Stretch Receptors, Arterial Stretch Stretch Receptor, Arterial Receptors, Stretch, Vascular Baroreceptors Baroreceptor Receptors, Stretch, Arterial