Atherectomy, Coronary

Koronar aterektomi

Svensk definition

En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.

Engelsk definition

Percutaneous transluminal procedure for removing atheromatous plaque from the coronary arteries. Both directional (for removing focal atheromas) and rotational (for removing concentric atheromatous plaque) atherectomy devices have been used.

Svenska synonymer

Roterande aterektomi Riktad koronar aterektomi

Engelska synonymer

Coronary Atherectomy Atherectomies, Coronary Coronary Atherectomies Rotational Atherectomy Atherectomies, Rotational Atherectomy, Rotational Rotational Atherectomies Directional Coronary Atherectomy Atherectomies, Directional Coronary Atherectomy, Directional Coronary Coronary Atherectomies, Directional Coronary Atherectomy, Directional Directional Coronary Atherectomies