Minimally Invasive Surgical Procedures

Minimalinvasiva ingrepp

Svensk definition

Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.

Engelsk definition

Procedures that avoid use of open, invasive surgery in favor of closed or local surgery. These generally involve use of laparoscopic devices and remote-controlled manipulation of instruments with indirect observation of the surgical field through an endoscope or similar device.

Svenska synonymer

Minimalinvasiva kirurgiska tekniker Minimalinvasiv kirurgi Minimalinvasiva kirurgiska ingrepp

Engelska synonymer

Surgical Procedure, Minimal Surgical Procedures, Minimal Surgical Procedures, Minimal Access Surgical Procedures, Minimally Invasive Procedures, Minimally Invasive Surgical Minimal Surgical Procedure Minimal Surgical Procedures Minimally Invasive Surgery Minimally Invasive Surgeries Surgeries, Minimally Invasive Surgery, Minimally Invasive Procedure, Minimal Surgical Procedures, Minimal Access Surgical Procedures, Minimal Surgical Minimally Invasive Surgical Procedure Minimal Access Surgical Procedures