Endoscopy

Endoskopi

Svensk definition

Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.

Engelsk definition

Procedures of applying ENDOSCOPES for disease diagnosis and treatment. Endoscopy involves passing an optical instrument through a small incision in the skin i.e., percutaneous; or through a natural orifice and along natural body pathways such as the digestive tract; and/or through an incision in the wall of a tubular structure or organ, i.e. transluminal, to examine or perform surgery on the interior parts of the body.

Svenska synonymer

Endoskopisk kirurgi Endoskopiska kirurgiska tekniker Endoskopiska kirurgiska ingrepp

Engelska synonymer

Surgical Procedures, Endoscopic Procedure, Endoscopic Surgical Procedures, Endoscopic Surgical Surgical Procedure, Endoscopic Endoscopy, Surgical Surgical Endoscopy Endoscopic Surgical Procedure Endoscopic Surgical Procedures