Alagille Syndrome

Alagilles syndrom

Svensk definition

Hypoplasi i gallgångarna, medfödd pulmonalisstenos, ansiktsabnormaliteter och andra medfödda missbildningar, särskilt av skelettet. Detta är en autosomal recessiv sjukdom som ofta visar sig som gulsot hos nyfödda och som manifesterar sig under barndomen.

Engelsk definition

A multisystem disorder that is characterized by aplasia of intrahepatic bile ducts (BILE DUCTS, INTRAHEPATIC), and malformations in the cardiovascular system, the eyes, the vertebral column, and the facies. Major clinical features include JAUNDICE, and congenital heart disease with peripheral PULMONARY STENOSIS. Alagille syndrome may result from heterogeneous gene mutations, including mutations in JAG1 on CHROMOSOME 20 (Type 1) and NOTCH2 on CHROMOSOME 1 (Type 2).

Svenska synonymer

Arteriohepatisk dysplasi

Engelska synonymer

Syndrome, Alagille Alagille's Syndrome Alagilles Syndrome Syndrome, Alagille's Alagille-Watson Syndrome Syndrome, Alagille-Watson Arteriohepatic Dysplasia Cardiovertebral Syndrome Syndrome, Cardiovertebral Arteriohepatic Dysplasia (AHD) Dysplasia, Arteriohepatic (AHD) Dysplasia, Arteriohepatic Hepatic Ductular Hypoplasia, Syndromatic Hepatofacioneurocardiovertebral Syndrome Syndrome, Hepatofacioneurocardiovertebral Watson Alagille Syndrome Syndrome, Watson Alagille Watson Miller Syndrome Syndrome, Watson Miller Watson-Miller syndrome syndrome, Watson-Miller Alagille Watson Syndrome Syndrome, Alagille Watson Cholestasis with Peripheral Pulmonary Stenosis Alagille Syndrome 2 Paucity of Interlobular Bile Ducts Hepatic Ductular Hypoplasia Ductular Hypoplasia, Hepatic Hypoplasia, Hepatic Ductular Alagille Syndrome 1