Jaundice

Gulsot

Svensk definition

En klinisk yttring av hyperbilirubinemi, bestående av lagring av gallpigment i huden, vilket ger hud och slemhinnor en gulaktig färgton.

Svenska synonymer

Ikterus Hemolytisk gulsot

Engelska synonymer

Icterus Jaundice, Hemolytic Hemolytic Jaundice Hemolytic Jaundices Jaundices, Hemolytic