Cholestasis

Gallgångsförträngning

Svensk definition

Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull.

Svenska synonymer

Kolestas Gallstas

Engelska synonymer

Cholestases Biliary Stasis Biliary Stases Stases, Biliary Stasis, Biliary Bile Duct Obstruction Bile Duct Obstructions Duct Obstruction, Bile Duct Obstructions, Bile Obstruction, Bile Duct Obstructions, Bile Duct