Chromosomes, Human, Pair 20

Människokromosomer, par 20

Svensk definition

Ett av de två paren i den sjätte gruppen (grupp F) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.

Engelsk definition

A specific pair of GROUP F CHROMOSOMES of the human chromosome classification.

Svenska synonymer

Kromosomer, humana, par 20

Engelska synonymer

Chromosome 20