Crack Cocaine

Crack-kokain

Svensk definition

Renad, alkaloid form av kokain med kraftig effekt. Den röks, injiceras intravenöst eller inmundigas. Bruk av crack leder till funktionsrubbningar i hjärt-kärlsystemet, det autonoma nervsystemet, det centrala nervsystemet och mag-tarmsystemet. Ordet "crack" härrör sig från det knastrande ljud ämnet ger ifrån sig när det antänds.

Engelsk definition

The purified, alkaloidal, extra-potent form of cocaine. It is smoked (free-based), injected intravenously, and orally ingested. Use of crack results in alterations in function of the cardiovascular system, the autonomic nervous system, the central nervous system, and the gastrointestinal system. The slang term "crack" was derived from the crackling sound made upon igniting of this form of cocaine for smoking.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cocaine, Crack