Aza Compounds

Azaföreningar

Svensk definition

Organiska kemikalier där kolatomer har bytts ut mot kväveatomer.

Engelsk definition

Organic chemicals where carbon atoms have been replaced by nitrogen atoms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Aza