Cocaine

Kokain

Svensk definition

En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Ämnet har även kraftig, centralstimulerande effekt, liknande den hos amfetaminerna, och är ett missbruksmedel. Kokain verkar, precis som amfetamin, genom flera mekanismer på hjärnans katekolaminerga nervceller; mekanismen bakom dess stärkande effekter tros bero på att det hämmar upptag av dopamin.

Engelsk definition

An alkaloid ester extracted from the leaves of plants including coca. It is a local anesthetic and vasoconstrictor and is clinically used for that purpose, particularly in the eye, ear, nose, and throat. It also has powerful central nervous system effects similar to the amphetamines and is a drug of abuse. Cocaine, like amphetamines, acts by multiple mechanisms on brain catecholaminergic neurons; the mechanism of its reinforcing effects is thought to involve inhibition of dopamine uptake.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cocaine Hydrochloride Hydrochloride, Cocaine Cocaine HCl HCl, Cocaine