Case-Control Studies

Fall-kontrollstudier

Svensk definition

Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.

Engelsk definition

Comparisons that start with the identification of persons with the disease or outcome of interest and a control (comparison, referent) group without the disease or outcome of interest. The relationship of an attribute is examined by comparing both groups with regard to the frequency or levels of outcome over time.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Case-Control Study Studies, Case-Control Study, Case-Control Case-Comparison Studies Case Comparison Studies Case-Comparison Study Studies, Case-Comparison Study, Case-Comparison Case-Compeer Studies Studies, Case-Compeer Case-Referrent Studies Case Referrent Studies Case-Referrent Study Studies, Case-Referrent Study, Case-Referrent Case-Referent Studies Case Referent Studies Case-Referent Study Studies, Case-Referent Study, Case-Referent Case-Base Studies Case Base Studies Studies, Case-Base Case Control Studies Case Control Study Studies, Case Control Study, Case Control Nested Case-Control Studies Case-Control Studies, Nested Case-Control Study, Nested Nested Case Control Studies Nested Case-Control Study Studies, Nested Case-Control Study, Nested Case-Control Matched Case-Control Studies Case-Control Studies, Matched Case-Control Study, Matched Matched Case Control Studies Matched Case-Control Study Studies, Matched Case-Control Study, Matched Case-Control