Abbreviated Injury Scale

Förkortad skadeskala

Svensk definition

Klassificeringssystem för bedömning och gradering av skador, utvecklat och publicerat av American Association for Automotive Medicine. Systemet används för kodning av enskilda skador och är grunden för bedömningsmetoder av multipla skador. Den ackumulerade effektenav flera skador kan också bedömmas enligt systemet. Maximum AIS (MAIS), Injury Severity Score (ISS) och Probability Death Score (PODS) ingår.

Engelsk definition

Classification system for assessing impact injury severity developed and published by the American Association for Automotive Medicine. It is the system of choice for coding single injuries and is the foundation for methods assessing multiple injuries or for assessing cumulative effects of more than one injury. These include Maximum AIS (MAIS), Injury Severity Score (ISS), and Probability of Death Score (PODS).

Svenska synonymer

AIS-skala Skadeskala, förkortad

Engelska synonymer

Abbreviated Injury Scales Injury Scale, Abbreviated Injury Scales, Abbreviated Scale, Abbreviated Injury Scales, Abbreviated Injury