Injury Severity Score

ISS-skala

Svensk definition

En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.

Engelsk definition

An anatomic severity scale based on the Abbreviated Injury Scale (AIS) and developed specifically to score multiple traumatic injuries. It has been used as a predictor of mortality.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injury Severity Scores Score, Injury Severity Scores, Injury Severity ISS Score