Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale

Svensk definition

En skala för bedömning av stimulansreaktioner hos patienter med traumatisk hjärnskada. Parametrarna är öppning av ögonen, motorisk reaktion och verbal svarsförmåga.

Engelsk definition

A scale that assesses the response to stimuli in patients with craniocerebral injuries. The parameters are eye opening, motor response, and verbal response.

Svenska synonymer

GCS

Engelska synonymer

Coma Scale, Glasgow Scale, Glasgow Coma