2-Acetylaminofluorene

2-acetylaminofluoren

Svensk definition

En leverkarcinogen vars verkningsmekanism innebär N-hydroxylering till arylhydroxamsyra följt av enzymatisk sulfonering till sulfoxyfluorenylacetamid. Den används för att studera de karcinogena och mu tagena egenskaperna hos aromatiska aminer.

Engelsk definition

A hepatic carcinogen whose mechanism of activation involves N-hydroxylation to the aryl hydroxamic acid followed by enzymatic sulfonation to sulfoxyfluorenylacetamide. It is used to study the carcinogenicity and mutagenicity of aromatic amines.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

2 Acetylaminofluorene 2-Acetamidofluorene 2 Acetamidofluorene 2-Fluorenylacetamide 2 Fluorenylacetamide N-2-Fluorenylacetamide N 2 Fluorenylacetamide N-Acetyl-2-Aminofluorene N Acetyl 2 Aminofluorene AAF, Aminofluorene Aminofluorene AAF 2-AAF Fluoren-2-ylacetamide Fluoren 2 ylacetamide Acetylaminofluorene