Acetoxyacetylaminofluorene

Acetoxyacetylaminofluoren

Svensk definition

Ett alkylerande medel som bildar DNA-addukter vid position C-8 i guanin, vilket medför enkelsträngsbrott. Det har visat karcinogen verkan.

Engelsk definition

An alkylating agent that forms DNA ADDUCTS at the C-8 position in GUANINE, resulting in single strand breaks. It has demonstrated carcinogenic action.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

N-Acetoxy-N-acetyl-2-aminofluorene N Acetoxy N acetyl 2 aminofluorene N-Acetoxy-2-acetylaminofluorene N Acetoxy 2 acetylaminofluorene Acetoxyacetamidofluorene Acetoxyfluorenylacetamide